Hydroizolace zdiva pomocí chrom-niklových desek


Vlnité izolační desky z nerezavějící chrom-niklové oceli jsou strojně zaráženy do zdiva, aniž by docházelo k otevření zdiva. Tento faktor je velmi důležitý, neboť odpadá (jak je tomu u klasického podřezání) riziko statického porušení objektu. Jednotlivé desky na sebe navazují zámky a vytvářejí kapilárně nepropustnou nerezavějící uzávěru proti zemní vhlkosti. Odsazení zdiva (tvorba trhlin vzniklých sedáním) ve vertikálním směru není možné, neboť při protlačování desek se malta ve spáře zhutňuje. K poškození, nebo rozbití zdiva zpravidla nedochází i v případech, kdy cihly přes sílu zdiva neleží v jedné rovině.

Pro práci stačí přístup z jedné strany. Lze pracovat i v místech, kde není elektřina. Desky jsou do zdiva zaráženy pneumaticky, k pohonu se využívá šroubový diesel kompresor. Izolovat lze zdivo s průměrnou spárou do tloušťky 1 m z jedné strany. Širší zdivo musí být přístupné z obou stran. Provádějící firmy poskytují dlouhodobé záruky na materiál DIN 1.4301. Na desky vyrobené z tohoto materiálu je poskytována dlouhodobá záruka. Investor se tudíž musí zajímat o to z jakého materiálu bude izolace zhotovena a s jakou zárukou. Každá jednotlivá deska by měla být označena druhem použitého materiálu. 


Vliv použití izolací z chrom-niklových desek

Toto je velmi častá otázka odborníků i laiků. V případě, že byla zeď pod izolací poškozena, např. vydrolením malty, zlepší se roznášení, neboť plech zajistí roznesení zatížení po celé šířce zdi. 


Užití metody naražených chrom-niklových desek

Možno aplikovat u všech budov s průběžnou spárou ve zdivu. Užití této metody není omezeno pouze na zdivo cihelné, lze jej provádět i na zdivo smíšené. V ČR touto metodou byla již odizolována řada objektů s cihelným zdivem, ale i se zdivem smíšeným. Každý objekt je originál a proto doporučujeme posouzení daného objektu sanačním technikem.  


Výhody izolace z chrom-niklových desek

  • Záruka po celou dobu existence objektu (neomezená)
  • Vysoce kvalitní materiál: DIN 1.4301 chrom-niklová ocel, jejíž hodnota pevnosti je cca 1000 - 1200 N/mm2
  • Izolaci lze provádět za provozu objektu a není omezena okolní teplotou
  • Izolace se provádí z venkovní strany do podlahy
  • Rychlost ve srovnání s metodami klasického podřezávání je tato metoda cca 4x rychlejší. Denní výkon činí cca 20 m zdiva
  • Zachování statiky objektu, nikdy nedochází k sedání zdiva.
  • Lze aplikovat u objektu, kde není elektrický proud. (380 V, 25 A)